Online seminar Large Language Models

Online seminar Large Language Models

In order to address the questions and challenges higher education face with Large Language Models WASP-ED hosted an online seminar May 12, 2023. The seminar consisted of three presentations from invited speakers followed by panel discussion and break-out sessions....
The WASP-ED curriculum: A holistic curriculum for Artificial Intelligence

The WASP-ED curriculum: A holistic curriculum for Artificial Intelligence

A first paper on the WASP-ED curriculum has been published by Helena Lindgren and Fredrik Heintz. The WASP-ED curriculum aims to provide broad view of the subject iself, rather than a particular education program, and not limit the curriculum to the STEM subjects. Instead, the curriculum provides a holistic, human-centered AI perspective.

WASP-ED COMMUNITY EVENT

WASP-ED COMMUNITY EVENT

Hur kan vi i inom högre utbildning, myndigheter, organisationer och företag samarbeta för att bättre möta behoven och utveckla AI-kompetensen i Sverige? Välkommen till WASP-ED community event, den 20 april, kl 9:30-16:30 i Stockholm.

Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

Inom ramen för WASP-ED har Örebro och Göteborgs universitet ansvar för att ge stöd till pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger eller motsvarande. Planen är att ta fram ett material som pedagogiska utvecklare kan använda i sitt arbete med lärare. För att materialet ska kunna fungera på lärosäten med olika inriktningar och ämnen och för att involvera kollegor som skulle vara intresserade av att vara med under en pilot där materialet utvecklas anordnas en workshop.

Recording from the AI curriculum info session

Info session on AI curriculum

The WASP-ED Working Area Curriculum Developement (WA1) will present the latest version of the AI curriculum framework on October 11th, at 10:00-11:00 in a Zoom Meeting. The purpose is to inform about the status of the working area and what the next steps are.