Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

2 december 2022, kl. 08.30–15.00 i Göteborg

Inom ramen för WASP-ED har Örebro och Göteborgs universitet ansvar för att ge stöd till pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger eller motsvarande. Planen är att ta fram ett material som pedagogiska utvecklare kan använda i sitt arbete med lärare. För att materialet ska kunna fungera på lärosäten med olika inriktningar och ämnen och för att involvera kollegor som skulle vara intresserade av att vara med under en pilot där materialet utvecklas anordnas en workshop.

Plats

Träffen hålls i lokal Torg Orange vid Institutionen för tillämpad IT, campus Lindholmen. Torg Orange ligger på plan 4 i hus Patricia, Forskningsgången 6 (kartlänk). Till Institutionen för tillämpad IT tar du dig enklast med buss eller färja. Busslinje 16, X1 eller 58 går regelbundet till hållplats Lindholmen och färjan Älvsnabbare går från Stenpiren till Lindholmspiren. Använd Västtrafiks app ToGo för att planera resa och köpa biljett.

Målgrupp

Pedagogiska utvecklare och IKT-pedagoger

Inbjudan och anmälan

Inbjudningar har gått ut till samtliga svenska lärosäten. Anmälda är 38 deltagare från 22 lärosäten.

Preliminärt program

2 december 8:30-15:00

08.30–09.00 Registrering med kaffe/te, smörgås och frukt
09.00–09.15 Inledning (Tom Hillman och Kristin Ewins) Vad är syftet med WASP-ED? Upplägg och syfte med dagen
09.15–09.45 Vad kan AI göra och vad kan AI inte göra? (Amy Loutfi via länk)
09.45–10.00 Reflektion
10.00–10.20 Paus
10.20–10.40 Presentation av workshop (Johan Petersson, Mattias von Feilitzen och Petronella Ekström)
10.40–11.40 Panelsamtal med lärare som redan integrerat AI i sin undervisning (Tom Hillman moderator) Med Simon Dobnik, Professor i lingvistik; Annika Bergviken Rensfeldt, Docent i pedagogik; Vasili Mankevich, Lektor i informaik; Vanja Carlsson, Lektor i offentlig förvaltning
11.40–12.00 Reflektion
12.00–13.00 Lunch med wrap och kaffe/te på maten
13.00–14.30 Workshop: Bidra till utveckling av utbildningspaket för lärare
14.30–15.00 Inspirerande avslutning
15.00–15.30 Fika med kaffe/te, kaka och frukt

 

Arbetsgrupp

Petronella Ekström (Örebro universitet) Kristin Ewins (Örebro universitet) Thomas Hillman (Göteborgs universitet) Johan Petersson (Örebro universitet) Mattias von Feilitzen (Göteborgs universitet)