WASP-ED COMMUNITY EVENT

Torsdag 20 april, kl 9:30-16:30

Plats: Klara Stockholm

Hur kan vi i inom högre utbildning, myndigheter, organisationer och företag samarbeta för att bättre möta behoven och utveckla AI-kompetensen i Sverige?

Sverige behöver signifikant höja förmågan och kapaciteten att tillhandahålla aktuell, relevant och skalbar utbildning inom AI och annan transformativ teknik. Vi behöver också utveckla mål och strategier för AI kopplat till livslångt lärande. Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development Program (WASP-ED) bjuder in till en heldag med nyckelaktörer från bland annat universitet, näringsliv, Vinnova Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och AI-Competence på plats.

Vi kommer ge en översikt över pågående större initiativ samt diskutera hur vi tillsammans kan utveckla högre utbildning i Sverige för att bättre möta dagens kompetensbehov. Eventet är också en plats för att etablera kontakter och möta nyckelpersoner som på olika sätt aktivt arbetar med AI och andra transformativa teknologier. Efter dagen kommer du ha tankar, funderingar och konkreta idéer att ta vidare i din verksamhet.

Anmäl dig här

Program

9.30 fika

10:00-11:50 Pass 1

 • Fredrik Heintz, programdirektör WASP-ED. Professor i datavetenskap, Linköpings universitet
  WASP-ED – Vad har vi gjort och vad är på gång?
 • Helena Lindgren, WASP-ED. Professor i artificiell intelligens och Datavetenskap vid Umeå universitet
  WASP-ED AI-läroplanen: En holistisk läroplan för AI
 • Linus Boström, LTU-företag. Affärsutvecklare, jobbar med innovationsledning för offentlig sektor samt samverkan universitet och näringsliv
  AI-Competence
 • Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen. Uppdragsledare/samordnare i samverkansfrågor, kompetensförsörjning och livslångt lärande Dataområde kompetensutveckling och livslångt lärande
 • Otto Carlander, Group Strategy, SAAB AB och
  Anna-Carin Ramsten, Områdesledare Kompetensförsörjning, Vinnova
  Expert Learning Lab
 • Raquel Sanchez, utbildningschef, AI Sweden
  Kompetens för systematisk införande av AI

Paneldiskussion med talarna.

11:50-13.00 Lunch

13:00-14:00 Pass 2

Diskussion i mindre grupper, parallella sessioner på följande ämnen:

1a. Samverkan kring livslångt lärande
1b. Data och Learning Analytics
1c. AI-kurser på djupet och bredden

14.00-14.30 fika

14.30-15.30 Pass 3

Diskussion i mindre grupper, parallella sessioner på följande ämnen:

2a. Pedagogik och kompetensutveckling
2b. Gemensamma tekniska plattformar
2c. Kurser och program med flera lärosäten

15:30-16:30 Avslutande Paneldiskussion