WASP-ED Community event – A Roadmap for the next 5 years Stockholm 22 April 2024

This event aims at describing a roadmap for the next 5 years in transforming higher education to better address the challenges and the opportunities provided by AI.

LARGE LANGUAGE MODELS AND HIGHER EDUCATION, SEPTEMBER 18 2023

WASP-ED follow up onlineseminar on Large Language Models and teaching in Higher Education, September 18 2023

Large Language Models and Higher Education, May 12 2023

Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development Program (WASP-ED) would like to invite you to an online seminar, on Mat 12th 2023, with focus and discussion on Large-Language Models and higher education.

WASP-ED COMMUNITY EVENT

Hur kan vi i inom högre utbildning, myndigheter, organisationer och företag samarbeta för att bättre möta behoven och utveckla AI-kompetensen i Sverige? Välkommen till WASP-ED community event, den 20 april, kl 9:30-16:30 i Stockholm.

Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

Inom ramen för WASP-ED har Örebro och Göteborgs universitet ansvar för att ge stöd till pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger eller motsvarande. Planen är att ta fram ett material som pedagogiska utvecklare kan använda i sitt arbete med lärare. För att materialet ska kunna fungera på lärosäten med olika inriktningar och ämnen och för att involvera kollegor som skulle vara intresserade av att vara med under en pilot där materialet utvecklas anordnas en workshop.

Info session on AI curriculum

The WASP-ED Working Area Curriculum Developement (WA1) will present the latest version of the AI curriculum framework on October 11th, at 10:00-11:00 in a Zoom Meeting. The purpose is to inform about the status of the working area and what the next steps are.

All Events

WASP-ED COMMUNITY EVENT

WASP-ED COMMUNITY EVENT

Hur kan vi i inom högre utbildning, myndigheter, organisationer och företag samarbeta för att bättre möta behoven och utveckla AI-kompetensen i Sverige? Välkommen till WASP-ED community event, den 20 april, kl 9:30-16:30 i Stockholm.

Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

Workshop Teaching Competence (WA6) – in Swedish

Inom ramen för WASP-ED har Örebro och Göteborgs universitet ansvar för att ge stöd till pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger eller motsvarande. Planen är att ta fram ett material som pedagogiska utvecklare kan använda i sitt arbete med lärare. För att materialet ska kunna fungera på lärosäten med olika inriktningar och ämnen och för att involvera kollegor som skulle vara intresserade av att vara med under en pilot där materialet utvecklas anordnas en workshop.

Info session on AI curriculum

Info session on AI curriculum

The WASP-ED Working Area Curriculum Developement (WA1) will present the latest version of the AI curriculum framework on October 11th, at 10:00-11:00 in a Zoom Meeting. The purpose is to inform about the status of the working area and what the next steps are.